> Związek > Wydziały > Szkolenia > Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁU SZKOLENIA

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

 

§ 1


Wydział Szkolenia jest organem wykonawczym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej powołanym do projektowania i realizowania zadań w zakresie szkolenia trenerów oraz selekcji i szkolenia piłkarzy i piłkarek nożnych rywalizujących na boiskach Mazowsza  i Polski , oraz innych zadań z nimi związanych .


§ 2


Działalność Wydziału podlega Wiceprezesowi do spraw szkolenia.§ 3

 

 1. Przewodniczący powoływany jest przez Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Pozostali członkowie Wydziału powoływani są przez Prezydium Zarządu Mazowieckiego ZPN w liczbie do 15 członków.

 

§ 4

 

W skład Wydziału Szkolenia wchodzą:

 

 1. Przewodniczący Wydziału
 2. Sekretarz Wydziału
 3. Dyrektor Sportowy  Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
 4. Przewodniczący Rady Trenerów
 5. Przewodniczący Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego
 6. Przewodniczący Komisji Piłkarstwa Kobiecego
 7. Przewodniczący Komisji Futsalu
 8. Koordynator Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży
 9. Trener Koordynator OZPN  Ciechanów / Ostrołęka
 10. Trener Koordynator OZPN  Płock
 11. Trener Koordynator OZPN  Siedlce
 12. Trener Koordynator OZPN  Radom
 13. Inni członkowie

 

                                                                       § 5


Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

                                                                      

 

 

§ 6


Zakres działalności Wydziału Szkolenia:

a)      Projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej na Mazowszu.

b)      Programowanie procesu kształcenia oraz dokształcania instruktorów i trenerów.

c)      Projektowanie, nadzorowanie i realizowanie systemu licencjonowania trenerów na terenie Mazowsza.

d)      Opiniowanie kandydatur na stanowisko Koordynatora OSSM , trenerów reprezentacji wojewódzkiej, trenerów asystentów reprezentacji, kierowników drużyn i osób funkcyjnych związanych z reprezentacjami, trenerów grup selekcyjnych a także ocena pracy poszczególnych reprezentacji oraz stawianie wniosków o ich odwołanie.

e)       Ocena pracy trenerów pracujących w Mazowieckim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży oraz  poszczególnych trenerów z zespołami reprezentacyjnymi.

f)       Analiza i ocena poziomu wykształcenia trenerów w rozgrywkach seniorów, rozgrywkach juniorskich i młodzieżowych na Mazowszu, oraz trenerów  zatrudnionych w Mazowieckim OSSM i reprezentacjach wojewódzkich.

g)      Analiza i ocena gry zespołów ligowych i reprezentacji wojewódzkich.

h)      Współpraca z uczelniami sportowymi i innymi instytucjami naukowymi w przetwarzaniu danych uzyskiwanych z obserwacji gry i szkolenia oraz w badaniach naukowych, związanych z procesem treningowym.

i)        Redagowanie i opracowanie  materiałów szkoleniowych i multimedialnych dla trenerów.

j)        Popularyzacja podręczników, pism fachowych i innych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem strony internetowej MZPN.

k)      Cykliczne opracowanie unifikacji procesu szkolenia w piłce nożnej.

l)        Monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych z finałów Ogólnopolskich rozgrywek juniorskich i reprezentacji wojewódzkich .

m)   Delegowanie trenerów do udziału w kursokonferencjach, stażach trenerskich i różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą.

n)      Współpraca Wydziału szkolenia z PZPN, Wydziałem Szkolenia PZPN, Szkołą Trenerów PZPN , Stowarzyszeniem Trenerów PZPN.

 • o)      Organizowanie narad , konferencji szkoleniowych dla trenerów.

 

                                                                       § 7


Zebrania  Wydziału  Szkolenia odbywają się co najmniej   raz na miesiąc. Na zebrania mogą być zapraszane inne osoby.

 

§ 8

 

Pracami Wydziału Szkolenia MZPN  kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek wydziału.

 

§ 9

 

Sekretarz Wydziału Szkolenia prowadzi dokumentację (akta i protokoły) z działalności wydziału, które są przechowywane w siedzibie  Związku.


                                                                       § 10


Do podjęcia uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.


                                                                       § 11


Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Wydziału prowadzącego zebranie.

 

                                                           § 12

 

Działalność Wydziału Szkolenia MZPN od strony techniczno – organizacyjnej zabezpiecza Biuro MZPN.

 

§ 13

Wszystkie komórki organizacyjne pionu szkolenia działają na podstawie opracowanych planów pracy, określających swoją działalność, zatwierdzonych przez Wydział Szkolenia.                                                                       § 14


Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane na podstawie decyzji Prezydium Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego.                                                                       § 15


Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 

§ 16

 

W sprawach uregulowanych odrębnymi uchwałami Wydział Szkolenia posiada uprawnienia organu orzekającego w sprawach dotyczących trenerów.

 


                                                                       § 17


Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 30 lipca 2012 roku i obowiązuje z dniem uchwalenia.

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 14678701
Odwiedziny: 3420668
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.